A+ R A-

Údery hrané u sítě

Všechny údery, při kterých míč zasahujeme v těsné blízkosti sítě. A to buď na úrovni pásky (krátký míč u sítě) nebo nad úrovní pásky (sklepnutý míč) nebo pod úrovní pásky (lob).

Krátký míč u sítě

popis Popis

Jedná se o krátký míč zahraný co nejblíže u sítě a padající těsně za síť. Míč zahráváme na úrovni nebo těsně pod úrovní pásky. V zásadě platí čím výše, tím lépe. Úkolem tohoto úderu je přinutit soupeře zvednout míč (přejít do obrany) a umožnit nám tím útočit. Údery hrajeme jak z forhendové, tak z bekhendové strany – „bodnutím pod míč“ nebo podříznutím, po čáře nebo křížem.

rada Rada

Používejte krátké držení rakety. Držte raketu pouze v prstech (nehrajte celou rukou). Zapojte do úderu co nejmenší počet svalů. Nezapomeňte – nejdříve musíte u úderu stát, jen pak jej můžete v klidu zahrát.

nacvik Nácvik

Stejně jako u všech úderů je základním předpokladem zvládnutí velký počet opakování.

 • začněte úderem po čáře s tím, že vám váš sparingpartner nahazuje rukou míče z jeho poloviny hřiště.
 • začínáme údery z místa a soustředíme se na technické provedení úderu. Postupně do cvičení přidejte pohyb (s jedním krokem, ze středového postavení). Cvičení opakujte po druhé čáře hřiště (procvičíte tak forhendový i bekhendový úder). Dalším krokem je trénink úderů křížem při zachování výše uvedeného postupu.
 • trénujte krátké údery na síti s vaším sparingpartnerem současně - z místa a v pohybu, po čáře a křížem.
 • sparingpartner vám rozehrává z kříže pro podání pravidelně do forhendové a bekhendové strany. Vy zahráváte krátký míč po čáře. Potom celé cvičení opakujte nepravidelně. Nezapomeňte se vracet do středového postavení po každém úderu (váš pohyb směrem k síti tvoří písmeno V).
 • začněte cvičení podáním, váš sparingpartner zahrává míč po čáře, vy pokračujete krátkým míčem křížem, soupeř opět zahrává po čáře a tak dále. Potom si role vyměňte.
 • tréninkový zápas na síti. Snažte se svého sparingpartnera porazit údery na síti. Hřiště ohraničují přední čára pro podání a boční čáry pro čtyřhru.

Sklepnutý míč

popis Popis

Sklepnutým míčem u sítě myslíme prudký míč zahrávaný nad úrovní pásky a letící šikmo dolů. Používá se ve dvouhře i čtyřhře (je-li míč dostatečně vysoko nad páskou sítě)k ukončení výměny. Úder provedete tlakem pohybu prstů proti dlani u forhendového úderu nebo palcem proti ostatním prstům při bekhendu. Předpokladem je držení rakety pouze v prstech ruky.

rada Rada

Zasahujte míč co nejvíce před tělem, při forhendovém úderu použijte „plácačkové“ držení rakety (raketu držíme naplocho), nikdy nepouštějte raketu dolů pod úroveň pásky.

nacvik Nácvik

 • sparingpartner vám nahazuje míče do forhendové a potom i bekhendové strany. Začínáme nácvikem z místa, raketu máme stále připravenou nad páskou a sklepáváme míče. Celé cvičení provádějte v absolutním klidu, pracují pouze prsty ruky.
 • přidejte do cvičení jeden krok. Míč zahráváme nejpozději současně s došlapem chodidla na podlahu. Opět procvičte forhend i bekhend.
 • sparingpartner vám střídavě nahazuje míč do forhendu a bekhendu. Nezapomeňte měnit držení rakety. Cvičení provádějte nejdříve z místa (pouze měňte držení rakety)a potom i v pohybu (pohybem opisujete písmeno V směrem k síti). Opakujte celé cvičení nepravidelně.
 • střídejte nízký úder na síti a sklepnutí (je-li soupeřův míč vyšší).

Útočný lob

popis Popis

Útočným lobem (rychlý a plochý úder) přehazujeme soupeře od sítě do zadní poloviny hřiště, čímž ho dostáváme pod tlak. Lob se používá ve dvouhře i čtyřhře.

rada Rada

Útočný lob nelze použít, odehráváte-li míč, příliš hluboko pod úrovní pásky. Velmi vhodný úder pro dvouhru (zejména do bekhendového rohu soupeře).

nacvik Nácvik

 • sparingpartner nahazuje míče do forhendu a poté i bekhendu. Vy je z místa plochým lobem odehrávejte po čáře a křížem.
 • sparingpartner rozehrává výměnu krátkým podáním, vraťte míč krátkým úderem na síť a držte míč na síti několik úderů. Po každém třetím „kraťasu“ zahrajte útočný lob.
 • snažte se ve výměně na síti zaskočit soupeře překvapivým útočným lobem.

Obranný lob

popis Popis

Obranný lob požíváme tehdy, když nejsme schopni zasáhnout míč u pásky a hrajeme ho hlouběji pod páskou. Naší snahou je dostatečně vysokým a dlouhým lobem zatlačit soupeře co nejblíže k zadní čáře (a ztížit mu tak útok) a získat tím čas se vrátit zpět do středového postavení a připravit se na jeho další úder.

rada Rada

Obranný lob hrajte z pokrčených kolenou. U úderu nejdříve stůjte, potom odehrajte míč. Raketu můžete držet na konci rukojetě (získáte tak pár centimetrů k dobru). Při úderu vytáhněte paži co nejvíce z ramene (další centimetry navíc pro vás). Při odehrávání míče držte trup zpříma

nacvik Nácvik

 • začněte nácvikem z místa z forhendové a bekhendové strany lobem po čáře a křížem. Váš sparingpartner hraje drop ze zadní čáry.
 • cvičení opakujte v pohybu (po odehrání úderu se vracejte do středového postavení)
 • z forhendového předního rohu pravidelně rozehrávejte lob po čáře a křížem. To samé cvičení proveďte na bekhendové straně. Začněte z místa, potom v pohybu.
 • váš sparingpartner hraje dropy ze zadní poloviny kurtu (rozehrává z celé šířky kurtu). Vy pokrýváte celou šířku sítě a hrajete loby kamkoli do zadní poloviny soupeřova kurtu. Vracejte se do středového postavení.