A+ R A-

Údery ze zadní části kurtu

Všechny údery hrané ze zadní části kurtu a letící k zadní čáře soupeře (klír) nebo do přední části kurtu soupeře (drop) nebo prudce a nejčastěji do přední části soupeřovy poloviny kurtu (smeč).

Klír

popis Popis

Úder letící vysokým obloukem ze zadní části hřiště k zadní čáře soupeře. Klír může být útočný a obranný, forhendový a bekhendový. Klír je úder používaný převážně ve dvouhře, kde je stěžejním kamenem pro rozehrání výměny (přinutíme soupeře k pohybu ze středového postavení do zadní části hřiště)

rada Rada

Při zahrávání klíru stůjte levým (leváci pravým) bokem k síti (nestůjte čelem k síti!). Váha těla je na zadní-pravé (leváci levé) noze. Zasáhněte míček v nejvyšším bodě před tělem. Nehrajte úder celou rukou. Stále sledujte soupeře na druhé straně sítě

nacvik Nácvik

 • začněte nácvikem z místa (zadní čára hřiště). Váš sparingpartner trénuje klír současně s vámi. V první fázi hrajte klíry rovně po čárách. Při nácviku na vaší bekhendové straně, hrajte klír forhendem kolem hlavy (nepoužívejte bekhend).
 • pokračujte nácvikem z místa, tentokrát klír křížem (diagonálně). V prvních trénincích se zaměřte hlavně na techniku úderu. Nesnažte se údery hrát za každou cenu (na úkor techniky)až na zadní čáru. V bekhendu hrajte klír kolem hlavy.
 • hrajte klír v pohybu, vracejte se po úderu zpět do středového postavení. Procvičte všechny čtyři varianty úderu (obě čáry i diagonály). Nepoužívejte bekhend.
 • zkombinujte všechny varianty úderu v pohybu v jednom cvičení. Vy hrajete klír po čáře, váš sparingpartner klír křížem. Při cvičení jste oba v pohybu a střídavě hrajete údery z forhendového a bekhendového rohu hřiště. V druhé části nácviku si role vyměňte-vy hrajete klír křížem, váš sparingpartner po čáře.
 • vyzkoušejte cvičení č.4 nepravidelně. Hrajte klír libovolným směrem.
 • jestliže jste si zautomatizovali techniku úderu a pohyb při něm, položte si metu (krabice od badmintonových míčů) na středovou čáru hřiště, přibližně 2m od zadní čáry.
  Opakujte cvičení č.4 s tím, že při pohybu do druhého rohu (po odehrání úderu) přes středové postavení, metu obíháte a nesmíte jí shodit. Zopakujte cvičení nepravidelně.

video Video

Bekhendový klír

popis Popis

Klír hraný bekhendem

rada Rada

Odehrávejte míč v nejvyšším bodě. Při úderu zvedněte loket až na úroveň ramen. Při pokládání pravé (leváci levé) nohy na zem (viz popis techniky úderu)směřujte špičku co nejkolměji k postranní čáře. Nebudete se tak otáčet zády k síti a budete schopni zahrát úder všemi směry

nacvik Nácvik

Předpokladem nácviku je dobré zvládnutí techniky bekhendového úderu. Začněte úderem do poloviny hřiště (nepoužívejte sílu na úkor techniky). Teprve po jeho osvojení přidejte na síle. Bekhendový klír křížem je úderem pro mužské závodní hráče. Proto nevěšte hlavu, když se vám úder nedaří.

video Video

Drop

popis Popis

Míč hraný ze zadní části kurtu a dopadající v blízkosti sítě. Rozlišujeme drop rychlý (útočný) a pomalý, forhendový a bekhendový. Jde o velmi důležitý úder pro dvouhru i čtyřhru. Používáme ho jako překvapivý úder, proto nápřah rakety před úderem by měl být stejný jako u klíru a smeče

rada Rada

Hrajte míč co nejvýš, nikdy nekrčte ruku v lokti. Použijte drop místo smeče, je-li soupeřův míč dostatečně dlouhý (dopadá na až na zadní čáru). Zahrajte pomalý drop, doprostřed mezi hráče, při čtyřhře

rada Rada

 • začněte nácvikem z místa po čáře a křížem. Váš sparingpartner nahrává loby od sítě. V bekhendové straně zkuste úder forhendem i bekhendem (viz technika bekhendového úderu).
 • pokračujte dropem v pohybu (po každém úderu se vracejte zpět do středového postavení). Je důležité, aby vám sparingpartner nahrával dostatečně vysokými loby). Procvičte drop po čáře i křížem.
 • hrajte bekhendový drop v pohybu. Začněte pohybem na jeden krok a později se vracejte až do středového postavení. Začněte dropem křížem (je technicky lehčí), potom drop po čáře.
 • hrajte ze své zadní části hřiště dropy libovolně na soupeřovu polovinu. Vyzkoušejte si rozdíl mezi pomalým a rychlým dropem.
 • drop s pohybem na síť procvičíme tak, že sparingpartner rozehrává od sítě střídavě lob a krátký úder na síť. Vy se po dropu ze zadní čáry pohybujete dopředu na síť, kde hrajete „kraťas“. Cvičení proveďte po obou čarách i diagonálách. Pravidelně (soupeř pravidelně rozehrává lob a „kraťas“) i nepravidelně (soupeř libovolně volí mezi lobem a „kraťasem“).
 • zkombinujte drop bekhendem a forhendem. Váš sparingpartner rozehráva ze středu hřiště u sítě lobem do vašeho forhendu - zahrajte drop rovně – následuje „kraťas“ protihráče do vašeho forhendu – zahrajte forhendový „kontra kraťas“ zpět do jeho bekhendu – protihráč míč vyhazuje lobem do vašeho bekhendu – hrajte bekhendový drop rovně (nebo do středu hřiště) – soupeř drží míč na síti „kraťasem“ do vašeho bekhendu – zahrajte bekhendový kraťas rovně – cvičení se opakuje.
  Cvičení je popsáno z pohledu praváka!

video Video

Smeč

popis Popis

Smeč je velmi prudký úder letící šikmo dolů do soupeřovy poloviny hřiště. Jde o nejrazantnější úder v badmintonu. Smeč je útočný úder, kterým se snažíme přímo získat bod nebo donutit soupeře k chybě. Nejvíce se využívá ve čtyřhře, zejména ve čtyřhře mužů.

rada Rada

Pro správnou křivku letu míče (prudce šikmo dolů) dotáhněte úder zápěstím. Při míčích, které dopadají blízko k zadní čáře, hrajte drop. Velmi důležité je umístění smeče (nejde pouze o její prudkost). Při čtyřhře smečujte (téměř) vždy po čáře.

nacvik Nácvik

 • začněte smečí z místa
 • pokračujte smečí v pohybu (návrat do středového postavení), sparingpartner nahrává dostatečně vysokou obranou.
 • zkombinujte smeč s krátkým úderem na síti, procvičíte tak přechod na síť. Sparingpartner začíná vysokým výhozem – zasmečujte – soupeř hraje krátkou obranu – zahrajte krátký míč na síti – soupeř zvedne míč vysokou obranou – cvičení se opakuje. Proveďte cvičení na forhendové i bekhendové straně s tím, že na bekhendu smečujte forhendovým úderem kolem hlavy.
 • naučte se správně použít smeč a drop. Sparingpartner začíná vysokým výhozem až na zadní čáru hřiště – zahrajte drop (útočný drop) – soupeř opět brání míč vysokou obranou, tentokrát však jen na úroveň zadní čáry podání pro čtyřhru – zasmečujte – soupeř brání míč krátkou obranou – jděte na síť a zahrajte „kraťas“ nebo sklepnutý míč (je-li soupeřova obrana vyšší) – cvičení se opakuje. Proveďte cvičení na forhendové i bekhendové straně.
 • bekhendová smeč – je-li to možné, upřednostněte smeč forhendem kolem hlavy. Nácvik bekhendové smeče začněte z místa, potom v pohybu (s návratem do středového postavení).
  Dalším krokem je kombinace smeče a krátkého míče na síti: sparingpartner rozehrává vysokým lobem do vašeho bekhendu – zasmečujte bekhendem po čáře – soupeř brání krátkou obranou do středu hřiště – zahrajte krátký míč na síti – cvičení se opakuje.

video Video