A+ R A-

Články

POZOR, změna termínu !!!

1kolo zrusenoINFORMACE !!!

Z důvodů zhoršující se situace ohledně epidemie koronaviru a zpřísňujících se opatřeních vydaných v posledních hodinách vládou ČR jsme se rozhodli 1 kolo "ČSOB pojišťovna" KABAL ligy přesunout na náhradní termín a to na 7 listopad 2020. Opatření která vstupují v platnost od 9.10.2020 uzavírají všechna vnitřní sportoviště takže jsme nuceni start ligy posunout o měsíc. Takže se pokusíme pokud vše dobře půjde začít první kolo 7 listopadu s tím, že se celý letošní ročník zřejmě o toto zpoždění posune. O dalších změnách vás budeme samozřejmě včas informovat.

Citujeme z nových krizových opatření Vlády ČR:

Schválená krizová opatření mimo jiné znamenají, že od půlnoci 9. října se nově zakazuje provoz heren a kasín, provoz a používání vnitřních sportovišť (s výjimkou tělocviku na prvním stupni základních škol), provoz umělých koupališť a veškerých wellness zařízení, pokud se nejedná o zdravotní služby, a také návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a veškeré organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od šesti do 18 let.

Kompletní přehled nových krizových opatření Vlády ČR najdete zde.

Přejeme všem hlavně pevné zdraví a budeme se na vás těšit 7 listopadu.