A+ R A-

Důležitá upozornění pro správné provedení pohybu

pravá noha a pravá ruka (u leváků opačně) vždy pracují současně. Na síti a při pohybu k postraním čarám vždy výpad na pravou nohu, v zadních rozích hřiště je vždy před odehráním úderu pravá noha vzadu.

nikdy se neotáčíme zády k síti – za sítí je náš soupeř, kterého potřebujeme neustále vidět.

raketa je stále zvednuta v úrovni očí-neobírám se pak o čas jejím zvedáním.

pohybujeme se po špičkách (přední části chodidel), jsme tak lépe připraveni na start k míči (neplatí v případě uváděném v bodu 3h).

při pohybu vzad nikdy necouváme po patách, ale vždy po špičkách. Jen tak neupadneme.

všechna cvičení na pohyb se snažíme vždy provádět stejně a vytvořit si tak stabilní pohybový vzorec.

při provádění jednotlivých kroků na hřišti se nikdy nepohybujeme nahoru a dolů (neposkakujeme), ale vždy směrem k míči („plíživými“ pohyby nohou na podlaze podobně jako při šermu). Dostaneme se tak k míči rychleji.

při výpadu vždy našlapujeme přes patu (jako při běžné chůzi) a končíme krok na celém chodidle. Nikdy na špičce! Koleno, stehno a špička výpadové nohy jsou v jedné rovině. Slouží nám tak jako brzda. Nenahrazujeme tuto brzdu krokem levou (leváci pravou) nohou za tělem'

špička nohy pracuje jako kompas, tzn. je vždy ve směru pohybu (kromě couvání), zabráníme tím vymknutí kotníku.

při výpadu držíme trup vzhůru, odlehčíme tak kolenu a můžeme zároveň neustále sledovat soupeře.